Snackbar sjømat - ei fremtidsrettet løsning

Ifølge World Obesity Federation vil mer enn halvparten av verdens befolkning være rammet av overvekt og fedme innen 2035, om ikke forebygging, behandling og oppfølging blir bedre. Det er dramatisk, da problemet representerer enorme kostnader for samfunnet og den enkelte i form av fysiske og psykiske lidelser.

Med det som utgangspunkt har Easyfish AS, som et innovativt sjømatselskap fra Tromsø, satt seg som mål å redusere kostholdsrelaterte livsstilssykdommer gjennom å gjøre norsk sjømat snackbar. Med det menes at den skal kunne spises hvor som helst, når som helst uten at forbrukeren trenger å tenke på tilberedning og oppvask.

«Just snack it», er vår idé om fremtidens sjømat.

Det passer for øvrig godt inn i dagens tidsånd, hvor stadig flere lever travle liv og etterspør enkle, næringsrike og bærekraftige produkter de kan spise i farta. Her glimrer dessverre sjømat med sitt fravær i dag.

Dette har vi tenkt å fikse ved å utvikle helt nye og banebrytende snackprodukter basert på førsteklasses sjømat. Produkter som gjør hverdagen litt enklere, sunnere og morsommere for folk. Forhåpentligvis kan de også utgjøre en forskjell med tanke på vår tids største helseproblem.